//pika.dk
Pika Foto- & Medieservice er et lille mediehus, der specialiserer sig i reklame-/erhvervsfotografi og visuelle løsninger til små og mellemstore virksomheder samt som samarbejdspartner til større virksomheder. Det er primært et enkeltmandsforetagende, med assistenter efter behov. Hovedforretningen er video- og fotografi men der løses også mindre opgaver inden for grafisk produktion, 3D modellering samt rådgivning om visuelle medier og hvordan de kan udnyttes mest optimalt for en virksomhed.

- Fotograf Rune Espensen